Vår ledsagning fungerar som så att om man inte behöver mycket ledsagning, typ att man behöver bara hjälp med påminna om hygien, medicin, pengar, rätt klädval, att vi ledsagare är lite som mamma/pappa/syskon, så räcker det att man delar med 5 andra resenärer, dvs ledsagaren har då hand om max 6 personer, detta kostar då 800kr per dag per person.

Behöver man mer stöd, hjälp med att tvätta sig, torka sig efter toa, lägga om sår, dela mat, köra rullstol etc, så behöver man ju mer ledsagning, och det kostar då 1600 kr per dag och jag som ledsagare har hand om max 3 personer, varav max 1 med rullstol.

Behöver man egen, personlig ledsagare så ta kontakt, så får vi se vad det kommer att kosta

Man kan självklart ha med sig egen ledsagare, kompis, förälder, syskon, anställd personal etc, och då betalar min inget utöver själva kostnader för resan, men då skall resan för denna person också betalas, så det blir då 2 personer att betala reskostnader för.

Ingen åker med på våra resor utan att ha ngn form av ledsagning.